Skip to content

När blir bilden ett konstnärligt verk?

Konst och konstnärer är en fascinerande värld. Man kan till exempel fråga sig; vad är konst? Vad är ett konstnärligt verk? När blir bilden ett konstverk och vem bestämmer det? Till konstnärliga verk räknas bland annat bilder, foton, teaterpjäser, byggnadsverk och begreppet omfattar även litterärt och musikaliskt skapande. Värdet av konstverket avgörs av betraktaren. Vi vet alla hur bedårande konst ett litet barn kan åstadkomma. Det är med konsten som med skönheten att när det gäller konst är det betraktarens öga som avgör värdet. När det gäller vem som blir en känd konstnär beror det på hur intressant konstnärens konstverk är och en hel del tur.

Skillnaden mellan en bild och ett verk

Verk, vad är det?

Det har visat sig att även etablerade konstkritiker haft svårt att skilja på konstverk skapade av naivistiska konstnärer och vilka som skapats av apor. Det innebär att det finns ingen exakt formel för vad som är ett konstnärligt verk. Tur har stor betydelse i konstvärlden. Tur med kontakter. Turen att bli upptäckt av rätt person. Vem äger då rätten att kalla sig konstnär när till och med en apa har förmågan att charma konstkritiker? Det har alla som skapar. Den som har gett upphov till en bild har skapat ett konstverk och är konstnär. Självklart är konstnärlig talang också viktig för konstnärliga framgångar men alla kan göra konst.

Skillnaderna mellan en bild och ett konstnärligt verk handlar främst om terminologi. Terminologi innebär de fackuttryck som används inom olika områden och i detta fall konsten. Det är framförallt för att avgöra vem som äger upphovsrätten till konstverket som man rör sig med dessa begrepp. När det gäller konst, oavsett konstform, så är det viktigt att varje konstverk förknippas med rätt upphovsman. Konstverkets ursprung och upphovsman kan t.ex. vara viktigt när det gäller copyright. Begreppen används också olika beroende på utbildning och erfarenheten av konst. Vana konstkännare använder sig av konstnärliga fackuttryck när de talar om konst. Skillnaderna handlar alltså om hur man använder orden.

Konstverk och värde

För en del människor är konsten totalt ointressant och utgör på sin höjd någon form av dekoration som placerats på ett passande ställe. För andra har konsten en långt mycket djupare betydelse än så. För den som ägnar sig åt eget konstnärligt skapande kan det konstnärliga utövandet vara ett starkt inre behov. Behovet att uttrycka sig i bild, ord eller musik kan genomsyra hela en persons liv. Då blir det naturligt att ägna sig åt konsten och söka sig vidare till konstnärliga utbildningar för att utvecklas som konstnär. För andra är konst ett intresse. De tycker om att besöka konstutställningar och en del samlar på konstnärliga verk.

Konstnärerna skapar för att få utlopp för sitt behov av att uttrycka sig och sin talang. Vissa utvecklar sin skicklighet och blir som Salvador Dali berömda för sin speciella teknik och kända för sin egen konstnärliga stil. Konsten har ett skönhetsvärde och förgyller tillvaron, speciellt för dem som har ett stort konstnärligt intresse. Priset på konstnärliga verk kan skilja sig avsevärt. Priset på ett konstverk stiger ofta när en känd konstnär avlidit. Konstverken blir mer sällsynta när konstnärens produktion upphör vilket ökar samlarvärdet.

Själen i konsten

Det finns ytterligare en viktig aspekt av ett konstnärligt verk och det är hur mycket av sin egen själ som konstnären har investerat i verket. När man betraktar ett konstverk är det något av konstnärens själ som berör betraktaren. Man kan känna närvaron av konstnären när man betraktar verket. Att besöka en utställning kan vara en omtumlande upplevelse för den som är mottaglig för själen i konsten. Detta är vad som skapar den djupaste fascinationen hos den som tränat upp sin förmåga att uppfatta konstens själ. Kanske man kan träna upp denna förmåga att uppfatta den andliga dimensionen i ett konstnärligt verk för det är då konsten övergår från att vara dekoration, till något mer.