Skip to content

Om Tillgång

Tillgång.se tillgängliggör vårt digitaliserade kulturarv

Tillgång till kulturarvet är grundläggande för att människor i en demokrati ska kunna tillgodogöra sig kunskap om samhället. På det sättet fyller tillgång till kulturarv en demokratisk funktion. Digitaliseringen underlättar för människor att kunna tillgodogöra sig kulturarvet. Stora delar av vårt kulturarv är inte digitalt men det pågår många digitaliseringsprojekt runt om i landet. Syftet med dessa projekt är att fler människor enklare ska få ta del av vårt fantastiska kulturarv. Det kan handla om att att skanna in äldre konst eller äldre litteratur och öppet publicera den på internet. För att detta ska vara möjligt behöver organisationerna som genomför dessa projekt ha koll på de upphovsrättsliga aspekterna. Antingen bör det vara 70 år sedan upphovspersonen dog eller så behöver organisationen ha fått upphovspersonens godkännande.

Tillgång till akademisk produktion

Det finns massor av akademisk produktion runt om på våra universitet som inte är tillgänglig för allmänheten. Detta beror på att den är i pappersform och inte digitaliserad. Men många bibliotek på våra universitet håller just nu på att digitaliserar dessa äldre avhandlingar och publicerar dem öppet tillgängliga i universitetens publikationsdatabaser. Digital tillgång till äldre avhandlingar är en fantastisk möjlighet både för forskarsamhället och för allmänheten. Tillgång till vetenskapliga resultat underlättar ny forskning och bidrar på sikt till ett bättre samhälle. Samtidigt fyller det en demokratisk och folkbildande funktion, att samhällets medborgare har möjlighet att digitalt tillgodogöra sig även äldre vetenskapliga resultat.

Runt om på våra museum i Sverige finns det samlingar som skulle kunna digitaliseras och göras tillgängliga på internet. Internet är fantastiskt på det sättet att nästan alla i Sverige har tillgång till det och möjligheterna att sprida information är nästan oändliga där. Tillgång till kulturarv kan verkligen underlättas med hjälp av internet. På våra museum pågår det gott om digitaliseringsprojekt. Våra museum behöver moderniseras för att följa med i samhällsutvecklingen och där är digitaliseringen en viktig del. Hela samhället påverkas av digitaliseringen och ska våra museum fortsätta vara relevanta och tillgängliga så behöver de jobba med digitalisering av sina samlingar.

Den vetenskapliga kommunikationen digitaliserar

Tillgång till vetenskapliga resultat är en viktig del av kulturarvet. Den vetenskapliga kommunikationen har blivit allt mer digital på senare år. Tidigare publicerades de flesta vetenskapliga resultat i tryckta tidskrifter. Men numera publiceras allt mer vetenskapligt material digitalt i e-tidskrifter. Man mäter spridningen och genomslaget med hjälp av olika typer av analyser, där man tittar på hur publikationerna sprids och delas i sociala medier. Den vetenskapliga kommunikationen har på det sättet genomgått en revolution. En rörelse som är på stark frammarsch är den så kallade Open Access-rörelsen. Där jobbar man för att vetenskapen ska bli kostnadsfritt öppet tillgänglig för alla. Vägen dit är lång och svår, men man har åtminstone påbörjat vandringen.

Runt om på internet finns det massor av kultur att ta del av. Många av våra museum har lagt ut delar av sina samlingar digitalt på internet. Många bibliotek bidrar också med material. Tanken med tillgång.se är att allt material ska samlas på ett enda ställe. Förställ dig en portal där du kan komma åt allt kulturarv som har digitaliserats och lagts ut på internet. Detta innebär en fantastisk möjlighet att söka och hitta kulturarv. Att ha en enda ingång att använda sig av när man söker efter kulturarv, oavsett om det gäller litteratur, musik eller konst är verkligen en stor fördel och det skapar verkligen tillgång till vårt kulturarv.

Tillgång.se kommer bli portalen dit du vänder dig

Risken när man använder sig av google för att söka efter digitaliserat kulturarv på nätet, är att det försvinner och blir osynligt i de stora mängderna informationsresurser som finns på internet. Tillgänglighet till vårt kulturarv på tillgång.se är grundläggande för att vi ska förstå vårt eget samhälle och då kommer tillgång.se att vara din nyckel. Det finns så mycket resurser på nätet som du inte känner till och du skulle bli förvånad om du förstod hur stora delar av vårt kulturarv som faktiskt finns digitaliserat och tillgängligt på nätet. Det är som stora skattgömmor som är oupptäckta och det behövs verkligen en portal som samlar ihop alla resurser på ett ställe där allt går att hitta. För alla som har intresse att göra en djupdykning i kulturskatten.

Tillgång.se kommer bli en användarvänlig och attraktiv portal med fantastiska sökmöjligheter. Du kommer kunna få personliga tips på kultur som tilltalar dig. Du kommer dessutom få förslag på samlingar med kulturarv när du söker. Kanske får du förslag på sådant som du inte ens visste fanns? På portalen kommer det finnas texter och bilder som beskriver samlingarna så att du snabbt och lätt får en inblick i vad samlingarna innehåller. Här kommer också finnas filmklipp som beskriver kulturarvet och du kommer kunna dela med dig av vad du hittat till dina vänner på sociala medier. Mängder av funktionalitet kommer att finnas tillgänglig som underlättar när du söker efter intressant kulturarv. Det kommer vara roligt och samtidigt väldigt lärorikt att använda sig av portalen. Den kommer vara en fantastisk resurs för alla som vill lära sig mer.

Tillgång.se blir en fantastisk portal

Tillgång.se kommer bli en fantastisk portal för alla som söker efter digitaliserat kulturarv. Den kommer bli förstahandsvalet för många av oss som söker efter samlingar med digitaliserad litteratur, konst och musik. Här kommer du enkelt och snabbt att få möjlighet att ta del av vårt fantastiska kulturarv. Det pågår massor av digitaliseringsprojekt runt om i landet och att samla ihop allt material som tillgängliggörs i en portal kommer att bli hur bra som helst. Att ta del av kulturarvet är en fantastisk möjlighet för den som vill lära sig mer om samhället och vara en aktiv del av vår demokrati. Att kunna använda sig av en portal som samlar allt material kommer att underlätta detta väldigt mycket.